Zdeněk Bauer, editor

Slavná reportáž o velké morové nákaze Londýna. Strhující čtení do časů koronakrize.

Zručný rešeršér a známý anglický spisovatel Daniel Defoe přibližuje tíseň, hrůzy i naděje londýnského lidu v letech 1665–1666, kdy město zachvátila morová epidemie. Jeden z největších světových příběhů morové literatury, jehož poselství se v čase moderních epidemií stává mimořádně aktuálním. Klasika epidemické literatury a historické paralely, které mají přesah do současnosti.

Doporučil bych [všem] ke čtení Deník morového roku od Daniela Defoea. […] Tam je krásně vidět, jak se situace v Londýně v šedesátých letech 17. století rozvíjí, jak dochází i k panice, jak se venkov začne uzavírat před lidmi, kteří odcházejí z morového města.
– Jiří Mikulec, historik, Historický ústav AV ČR

Deník morového roku

Zpráva Daniela Defoea je nadčasovým příběhem, doslova klasikou epidemické literatury.
– Sigrid Löfflerová, severočeská rodačka a respektovaná rakouská literární kritička

Navzdory svému stáří je Deník morového roku pro současné čtenáře mimořádně aktuální a moderní.
– Alois Bejblík, literární historik

[Pisatelovo] vnitřní nábožensko-etické dilema […] se vymyká z rámce pouhé historické faktografie. [Dílčí epizody se] stávají […] symboly lidského utrpení, jejichž obsah však není naplněn tendenční náboženskou didaxí, nýbrž odkazuje k Defoeovým obavám o zdraví nejen soudobé společnosti, ale lidského rodu vůbec.
– Martin Procházka, Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK›› Zpět

Nahoru