30.6.2020, ToSiPiš.cz: HOMEKnihy o Jaroslavu FoglaroviFoglaring

Zdeněk Bauer, historik

V nejnovějším vydání populární historické revue Paměti a dějiny najdete obsáhlý článek, věnovaný třem redaktorům protektorátního časopisu Správný kluk: Jaroslavu Foglarovi, Františku Smrčkovi a Richardu Fuchsovi.

Jak se pozná "správný kluk"? Jaroslav Foglar, František Smrček a Richard Fuchs v redakci chlapeckého protektorátního časopisu…

Autor studie na žádost redakce časopisu shrnul některé své poznatky, publikované před dvěma lety v obsáhlé publikaci Klub zvídavých dětí a doplnil je o některé další nové informace. Článek je volně ke stažení na webu Ústavu pro studium totalitních režimu.›› Zpět

Nahoru