18.4.2017, ToSiPiš.cz: HOMERedigováníAdvertising & Marketing

Redigování a tvorba obsahu

Skvělá příležitost podílet se na komunikaci úspěchů českého zastoupení.

Specializovaná výstava EXPO 2017 se bude konat od 10. června do 10. září 2017 v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. Hlavním tématem expozice je Future Energy – Energie budoucnosti.

V tomto rámci se expozice soustředí na tři samostatná podtémata:

  1. Snižování emisí
  2. Energetická účinnost
  3. Energie pro všechny

Ústřední téma se odráží v podtitulu EXPO: „Způsoby řešení nejsložitějších problémů lidstva“, tedy takových problémů, které mají vliv na sociální, ekonomický a ekologicky udržitelný rozvoj a návrhů.

Na výstavě bude prezentováno několik unikátních českých produktů, včetně létacího kola. Byť se jedná o úplně jiné kolo, než jaké sestavil fiktivní Jan Tleskač, po stránce technologické si vynález zaslouží pozornost a v Astaně jistě zaujme.


›› Zpět

Nahoru